Ta strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. [X]
Strona główna    Oferta szkoleń    E-learning w teorii    E-learning w praktyce    Polityka cookies    Kontakt   

OFERTA: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY DLA KADRY KIEROWNICZEJ I PRACODAWCÓW

INFORMACJE OGÓLNE
Szkolenie bhp jest stałym elementem pracy zawodowej każdego pracownika a w szczególności kadry kierowniczej i pracodawców bowiem to od nich właśnie zależy poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Powtarzane jest cyklicznie w zależności od zajmowanego stanowiska. Szkolenie dotyczy istoty bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy. Daje wskazówki odnośnie regulacji prawnych, metod organizacji stanowisk pracy w sposób ergonomiczny a więc wygodny dla pracownika, dotyka problemów wypadkowości oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Im więcej informacji na tematy związane z bezpieczeństwem pracy tym większa świadomość i łatwiejsze działania profilaktyczne.

CEL SZKOLENIA
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie adresatów szkolenia z wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Po przyswojeniu treści zawartych w modułach kursant będzie znał:
  • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy,
  • rodzaje czynników szkodliwych dla zdrowia,
  • metody organizacji stanowisk pracy z punktu widzenia ergonomii,
  • kryteria pozwalające określić czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, rodzaje dokumentacji powypadkowej,
  • skutki ekonomiczne wypadków przy pracy,
  • podstawowe zagadnienia z zakresu prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
  • sposób postępowania w przypadku zaistnienia pożaru,
  • zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
GRUPA DOCELOWA
Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA
Szkolenie składa się z ośmiu modułów oznaczonych literą A - H, gdzie:

Moduł APrawo pracy - zawiera analizę wybranych regulacji prawnych z zakresu prawa pracy.
Moduł BZagrożenia występujące w procesie pracy - zawiera analizę zagadnień dotyczących identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
Moduł CErgonomia - omówione zostały metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pod względem ergonomicznym.
Moduł DWypadki przy pracy i choroby zawodowe - zawiera analizę wypadkowości i chorób zawodowych.
Moduł EMetodyka szkolenia stanowiskowego - omówione zostały zasady organizacji i metodyki szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Moduł FPierwsza pomoc przedmedyczna - zawiera zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacji zagrożenia.
Moduł GKoszty wypadków w pracy - zawiera analizę skutków ekonomicznych niewłaściwych warunków pracy.
Moduł HOchrona przeciwpożarowa - zawiera analizę problemów ochrony przeciwpożarowej.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
2 tygodnie

AUTORZY SZKOLENIA
lek. med. Adam Sikora,
dr Marta Znajmiecka Sikora,
mgr Joanna Pira,
mgr inż. Piotr Piekarski,
mgr inż. Marta Świderek

 Kursant
login:
hasło:
 

 Koordynator
login:
hasło:
 

 Konsultant
login:
hasło:
 

 Rewizor
login:
hasło: